Povijest rane i klasične teorije filma

Authors

Krunoslav Lučić
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za komparativnu književnost
https://orcid.org/0000-0002-4024-6270

Synopsis

Knjiga Povijest rane i klasične teorije filma fokusira se na analizu i tumačenje relevantnih pristupa filmskome mediju i umjetnosti od njezinog ranog razdoblja krajem 19. i početkom 20. stoljeća, pokušaja formuliranja cjelovitih teorija sredine 1910-ih, preko avangardnih strujanja u 1920-ima pa sve do završnih faza tzv. klasičnog razdoblja filmske teorije početkom 1960-ih kada je pod utjecajem novonastalih semiotičkih i strukturalističkih metodologija razumijevanje filma dobilo neke nove, modernije obrise. Glavni je cilj knjige ponuditi analitički uvid u povijesni aspekt razumijevanja filmske umjetnosti te načina kako je određeni tip filmske teorije utjecao na konkretnu filmsku praksu proučavanog razdoblja, ali i kako je ta praksa rukovodila središnjim postavkama određene teorije. U tom kontekstu knjiga se fokusira na relevantne autore klasične teorije filma, poput R. Canuda, G. Dulac, L. Delluca, J. Epsteina, V. Lindsayja, H. Münsterberga, S. Ejzenštejna, R. Arnheima, A. Bazina, S. Kracauera,, odnosno na pretpovijest filmske teorije do shvaćanja filma kao umjetničkog fenomena, na ranu nijemu filmsku teoriju francuskih autora vizualističke orijentacije i pokušaj afirmiranja filma kao umjetnosti, (rusko) formalističku i konstruktivističku teoriju sovjetske montažne škole, općenito formativne, ali i realističke tendencije u poslijeratnom razumijevanju filma, kao i na psihologijski inspirirane pristupe pojedinih klasičnih teoretičara.

Chapters

 • Predgovor
 • 0. Uvod
 • 1. O povijesti filmskih teorija
 • 2. Rana filmska teorija i afirmiranje filma kao umjetnosti
 • 3. Vachel Lindsay i rani pokušaj cjelovite teorije filma
 • 4. Hugo Münsterberg i psihološko-estetički pristup filmu
 • 5. Filmska teorija sovjetske montažne škole i konstruktivizam
 • 6. Rusko-formalistička teorija filma
 • 7. Rudolf Arnheim, gestalt psihologija i film kao umjetnost
 • 8. André Bazin i poslijeratna realistička teorija filma
 • 9. Siegfried Kracauer i kasna realistička teorija filma
 • 10. Zaključak
 • 11. Bibliografija
 • 12. Filmografija
 • Sažetak
 • Životopis

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Krunoslav Lučić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za komparativnu književnost

Diplomirao je komparativnu književnost i filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te na istom fakultetu 2014. doktorirao temom Suvremena teorija filmskoga stila i stilistički opis hrvatskoga dugometražnoga igranoga filma nakon Drugoga svjetskoga rata. Od 2008. radi kao znanstveni novak, a od 2019. kao docent na Odsjeku za komparativnu književnost (pri Katedri za filmologiju, čiji je predstojnik) gdje predaje filmološke kolegije. Od 2016. kao vanjski suradnik predaje teoriju montaže na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Od 2008. radio je kao suradnik na znanstvenom projektu Stilistički opis hrvatske filmske baštine, sudjelovao na više domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova u Zagrebu, Splitu, Omišu, Grazu i Erfurtu, bio gostujući predavač na Sveučilištu u Giessenu te objavljivao znanstvene i stručne radove iz filmologije i srodnih područja u domaćim i stranim publikacijama (npr. Hrvatski filmski ljetopis, Filozofska istraživanja, Umjetnost riječi, Apparatus, Images, Arti musices, Libri & Liberi). Od 2018. član je uredništva stručnog filmološkog časopisa Hrvatski filmski ljetopis, a od 2023. i njegov glavni urednik. Autor je knjige Filmski stil: teorijski pristup i stilistika hrvatskog igranog filma, Zagreb: Hrvatski filmski savez, 2017.

Downloads

Published

travnja 19, 2024

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-953-379-148-7

Publication date (01)

2024