Sociološka studija u svrhu izrade sveobuhvatnih izmjena i dopuna prostornog plana uređenja i generalnog urbanističkog plana grada Dubrovnika (2022./2023.)

Authors

Jana Vukić
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za sociologiju
https://orcid.org/0000-0003-2153-7555
Tihana Pierov
Lora Rajčić
Pia Helena Markota

Synopsis

Svrha izrade sociološke studije je analizirati i integrirati ključne aspekte zaštite prostora, prirodne i kulturne baštine, istovremeno potičući održivi razvoj i poboljšanje kvalitete života na prostoru Grada Dubrovnika. Znanstvenim prikupljanjem i analizom stavova, potreba i percepcija lokalnog stanovništva, studija ima za cilj identificirati ključne izazove i prilike s kojima se Dubrovnik suočava. Fokus je na integraciji perspektive građana, stručnjaka i drugih relevantnih aktera kako bi se stvorile smjernice koje odražavaju autentične potrebe i vrijednosti Dubrovnika. Studija je imala zadatak oblikovati smjernice za sveobuhvatne izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana (GUP) i Prostornog plana (PPU) Grada Dubrovnika, s posebnim fokusom na aktivno uključivanje civilnih i stručnih dionika kroz stručno vođeni proces participacije. Ovaj proces obuhvaća sve faze, počevši od pripreme urbanističkog koncepta pa do oblikovanja konkretnih prijedloga. Sociološka studija ima širi domet od samo ispitivanja potreba i prijedloga građana i stručnjaka; ona pruža dublji uvid u urbanistički aspekt, čime igra ključnu ulogu u objedinjavanju i sagledavanju ukupnih potreba i razvojnih zahtjeva stanovnika Grada Dubrovnika. Na temelju prethodno navedenog Studija je koncipirana od 3 istraživačka dijela: provedba istraživanja (analize sadržaja i terenskog dijela tj. provedbe participativnog procesa), zatim komparacija i kontekstualizacija rezultata istraživanja i posljednje, oblikovanje smjernica.

Chapters

 • UVOD
 • SVRHA I CILJ
 • METODOLOGIJA
 • Analiza dokumenata
 • Intervju i fokus grupe
 • Anketa
 • REZULTATI ISTRAŽIVANJA
 • Prikaz rezultata desk analize
 • Prikaz i interpretacija rezultata terenskog istraživanja
 • Tematski prikaz najvažnijih naglasaka
 • RASPRAVA O REZULTATIMA
 • ZAKLJUČAK
 • SMJERNICE
 • LITERATURA
 • IZVORI
 • PRILOZI
 • BILJEŠKA O AUTORICI I SURADNICAMA

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Jana Vukić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za sociologiju

Izvanredna je profesorica i zamjenica pročelnika Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te predstojnica Katedre za urbanu sociologiju. Predaje kolegije iz područja sociologije grada, participacije u prostornom planiranju i održivog urbanog razvoja te suvremenih socioloških teorija. Primarna područja interesa su joj kvaliteta života, održivi urbani razvoj i kulturna baština u suvremenom društvenom kontekstu te participativni procesi temeljeni na socijalnoj održivosti i otpornosti lokalnih zajednica. Autorica je nekoliko knjiga i publikacija iz područja urbane sociologije, više znanstvenih radova i socioloških studija vezanih uz prostorne transformacije. Sudjeluje u više znanstveno-istraživačkih projekata, članica je više strukovnih udruženja i voditeljica je društvene sekcije Znanstvenog vijeća za turizam i prostor Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU).

Tihana Pierov

Magistra sociologije, diplomirala pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Jane Vukić na temu Splitska riva kao javni prostor. Dobitnica stipendije grada Splita 2018./2019. godine i nagrade za izvrsnost u studiju ak. god. 2021./2022. Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Kao vanjska suradnica za tvrtku Urbanex je na projektu „Palača života-grad mijena, City of Life Palace of Changes“ tijekom 2022. godine provodila intervjue, pripremala preliminarna izvješća te radila obradu i analizu podataka. Područje znanstvenog interesa uključuje suvremenu sociologiju, urbanu sociologiju i kvalitetu života. Kao suradnica na ovom istraživanju je sudjelovala u obradi i analizi podataka (anketa, intervjui, fokus grupe).

Lora Rajčić

Magistra povijesti umjetnosti i sociologije. Primarni interesi usmjereni na zaštitu kulturne baštine i urbanu sociologiju s naglaskom na interdisciplinaran pristup. Dobitnica nagrade Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske za 2021. godinu za izvrstan diplomski rad, jedinstveni rad pod nazivom Vrednovanje modernističke baštine na primjeru sklopa Zagrebačkog Velesajma, izrađen pod mentorstvom prof. dr. sc. M. Špikića i izv. prof. dr. sc. J. Vukić. Tijekom rada u tvrtci Urbanex, sudjelovala je u izradi Plana upravljanja starom gradskom jezgrom grada Splita i Lokalnog plana upravljanja Obrambenim sustavom Zadra, kao i strategijama razvoja urbanih područja. Kao studentica sudjelovala je na znanstveno-istraživačkim projektima i ljetnim školama. Izlagala je na nekoliko znanstvenih konferencija, a u koautorstvu su joj objavljeni radovi u časopisima Portal i Agroeconomia Croatica. Kao suradnica na ovom istraživanju, sudjelovala je u analizi strateških dokumenata i stručnih podloga, transkripciji i analizi fokus grupa.

Pia Helena Markota

Magistra sociologije. Znanstveni interes usmjeren je na urbanu sociologiju, participaciju građana u odlučivanju o javnim 135 prostorima, industrijsku baštinu i identitet grada te kvalitetu života. Diplomirala je pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Jane Vukić na temu Bivša tvornica Bubara - novo središte trešnjevačkog života. Kao studentica sudjelovala je na znanstveno-istraživačkim projektima i ljetnim školama te izlagala na znanstvenim konferencijama. Trenutno je zaposlena na Projektu oporavka od potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva u Hrvatskoj, kao suradnica na društvenim aspektima u Jedinici za provedbu projekta Ministarstva graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine. Kao suradnica na ovom istraživanju, sudjelovala je u dijelu obrade pitanja otvorenog tipa u anketi.

Downloads

Published

svibnja 29, 2024

Categories

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-953-379-163-0

Publication date (01)

2024

Details about the available publication format: Tiskano izdanje

Tiskano izdanje

ISBN-13 (15)

978-953-379-139-5

Co-publisher's ISBN-13 (24)

978-953-98443-4-7

Publication date (01)

2024

Physical Dimensions