Život u sjećanju: znanstveni prilozi i osobne crtice u spomen akademiku Ivanu Cifriću (1946. - 2018.)

Authors

Tijana Trako Poljak (ed)
Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu
https://orcid.org/0000-0002-0846-2889
Krunoslav Nikodem (ed)
Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu

Synopsis

U 2018. godini napustio nas je akademik i sveučilišni profesor Ivan Cifrić koji je tijekom svog života izgradio bogatu znanstvenu i stručnu ostavštinu u nizu područja poput socijalne ekologije i sociologije okoliša, etike okoliša, bioetike, ruralne i urbane sociologije, hrvatskog društva, nacionalnog identiteta, sociologije obrazovanja, sociologije regionalnog i nacionalnog razvoja te sociološke metodologije. Kako je njegov rad i rad s njim nadahnjivao njegove suvremenike, ali i brojne mlađe generacije studenata i suradnika, u ovom Zborniku smo težili okupiti priloge njegovih kolega koji su se kroz znanstvene radove i osobne crtice prisjetili tema kojima se bavio kao i zajedničke suradnje i prijateljstva.

Chapters

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Tijana Trako Poljak, Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu

Dr. sc. TIJANA TRAKO POLJAK diplomirala je 2007. godine na Odsjeku za sociologiju i Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Godine 2013. dodijeljen joj je doktorat znanosti Sveučilišta u Zagrebu za doktorsku disertaciju „Uloga državotvornih simbola u izgradnji identiteta hrvatskog društva“. Godine 2022. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice. Predstojnica je Katedre za socijalnu ekologiju i nositeljica kolegija „Socijalna ekologija“, „Etika okoliša“, „Sociologija sela“, "Temeljni pojmovi ekologije čovjeka" i "„Uvod u socijalnu antropologiju“ te na Doktorskom studiju sociologije "Društvo i okoliš".

Njeni istraživački interesi uključuju odnos čovjeka i okoliša (socijalna ekologija, sociologija okoliša), ruralnu sociologiju te mikro-sociološke perspektive i vizualnu sociologiju. Njeni interesi također uključuju socijalni simbolizam i značenjsku konstrukciju identiteta, s posebnim naglaskom na hrvatsko društvo te društva Srednje i Jugoistočne Europe.  
Autorica je znanstvene knjige "Hrvatski simbolički identitet", kourednica nekoliko zbornika, autorica niza znanstvenih radova i izlagačica na nizu međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova. Aktivna je u popularizaciji znanosti. 

Trenutno je voditeljica Uspostavnog projekta Hrvatske zaklade za znanost "Socijalno-ekološki izazovi ruralnog razvoja" (2020.-2024.), a vodi ili surađuje i na drugim znanstveno-istraživačkim projektima. Dobitnica je nekoliko stipendija od kojih je najistaknutija Fulbright stipendija vlade SAD-a u sklopu koje je 2011./2012. akademsku godinu provela na UCLA-u. Članica je domaćih i međunarodnih strukovnih organizacija te je bila dugogodišnja urednica znanstvenog časopisa „Socijalna ekologija“. 

Krunoslav Nikodem, Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu

Krunoslav Nikodem (1971.) dr.sc., diplomirao je 1997., magistrirao 2002. i doktorirao 2006. godine u znanstvenom području sociologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Redoviti je profesor u trajnom izboru na Odsjeku za sociologiju toga Fakulteta gdje na preddiplomskom studiju vodi kolegije Suvremene sociološke teorije 1 i Sociologija religije, a na diplomskom studiju kolegij Sociologija cyber kulture.

Dosad je objavio nekoliko knjiga i više od pedeset znanstvenih radova. Recenzent je desetak znanstvenih knjiga i više znanstvenih radova u nacionalnim i međunarodnim znanstvenim časopisima. Oko dvadeset i pet godina radi na empirijskim istraživanjima religioznosti i sustava vrijednosti u Hrvatskoj i u Europi. Sudjelovao je na sedam međunarodnih i nekoliko nacionalnih znanstvenoistraživačkih projekata.

Aktivno je sudjelovao u radu trideset međunarodnih znanstvenih konferencija u Hrvatskoj i u Europi. Od 2011. do 2023. godine bio je član predsjedništva Hrvatskoga sociološkog društva. Član je uredništva znanstvenih časopisa Socijalna ekologija i Raziskave in rasprave. Recentna publikacija: Baloban, J., Nikodem, K., Migles, S., Zrinščak, S. (ur.) (2023). Promjene vrijednosnog sustava u demokratskoj Hrvatskoj. Kršćanska sadašnjost, KBF Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.

Život u sjećanju, zbornik u spomen akademiku Ivanu Cifriću

Downloads

Published

lipnja 27, 2024

Categories

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-953-379-190-6

Publication date (01)

2024

Details about the available publication format: Tiskano izdanje

Tiskano izdanje

ISBN-13 (15)

978-953-379-026-8

Date of first publication (11)

2023