Rukopisna ostavština na turskom jeziku svećenika Gjure Adama Büttnera

Authors

Marta Andrić
Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za turkologiju, hungarologiju i judaistiku, Katedra za turkologiju

Synopsis

Gjuro Adam Büttner, svećenik Srijemske biskupije i prvi župnik u Zemunu po oslobođenju od Turaka, porijeklom je bio Nijemac. Župničku službu u Zemunu obnašao je od 1744. do 1779. godine. Njegova rukopisna ostavština na turskom jeziku pronađena je u Dijecezanskoj knjižnici u Đakovu. Sastoji se od njemačko-turskog Rječnika (126 str.) te nekoliko sveščića i listića katekizamskog i jezikoslovnog sadržaja na turskom jeziku. U svim je tekstovima turski jezik pisan latinicom. Može se pretpotstaviti da je ova građa bila namijenjena vjersko-prosvjetnom radu, jer se Zemun tijekom Büttnerova župnikovanja nalazio na samoj granici kršćanskog svijeta i Osmanskog Carstva.

Ostavština takve vrste i tolikoga obima može se na području Hrvatske smatrati pravom rijetkošću. Ovaj je rad lingvistička analiza Büttnerova Rječnika na fonetsko-fonološkoj, morfološkoj, leksikografskoj i sintaktičkoj razini.

Chapters

 • 1. Uvod
 • 1.1. Opis ostavštine
 • 1.2. Latinički transkribirani tekstovi
 • 1.3. Büttner u Zemunu
 • 1.4. Mjesto i vrijeme nastanka ostavštine
 • 1.5. Kako je i zašto Büttner učio turski
 • 1.6. Kako je Büttner pisao Rječnik
 • 1.7. Transkribirani tekstovi - povijest i perspektive
 • 2. Analiza
 • 2.1. Sažetak analite Büttnerova rječnika
 • 2.2. Transkripcija
 • 2.3. Fonetsko-fonološki opis i promjene: konsonanti
 • 2.4. Fonetsko-fonološki opis i promjene: vokali
 • 2.5. Morfonologija
 • 2.6. Morfologija i sintaksa
 • 2.7. Leksikologija i koncept Rječnika
 • 2.8. Zaključak
 • 3. Summary
 • 4. Prijepis rječnika
 • 5. Prerađeni rječnik
 • 6. Kratice
 • 7. Literatura
 • 8. Prilog: ilustracije

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Marta Andrić, Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za turkologiju, hungarologiju i judaistiku, Katedra za turkologiju

Rođena je u Strizivojni kod Đakova 1977. godine. 2002. godine diplomirala je povijest, etnologiju i turkologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 2011. doktorirala je s disertacijom pod naslovom Rukopisna ostavština na turskom jeziku svećenika Gjure Adama Büttnera. Od 2004. zaposlena je na Katedri za turkologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Predaje suvremeni turski i osmanski jezik. Bavi se poviješću turskog odnosno osmanskog jezika u okviru historijske lingvistike i historijske sociolingvistike. Bavi se i književnim prevođenjem: prevela je dva romana Orhana Pamuka (Snijeg, 2006. i Tiha kuća, 2008.), sudjelovala u prijevodu Pamukova romana Zovem se Crvena (2004., s dr. sc. Ekremom Čauševićem) te 2012. uredila prijevod Pet gradova Ahmeta Hamdija Tanpınara.

 

Downloads

Published

veljače 26, 2019

Categories

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-953-175-7654-6

Publication date (01)

2015

Details about the available publication format: Tiskano izdanje

Tiskano izdanje

ISBN-13 (15)

978-953-175-466-8

Date of first publication (11)

2015