Rukopisna ostavština na turskom jeziku svećenika Gjure Adama Büttnera

Autori

Marta Andrić
Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za turkologiju, hungarologiju i judaistiku, Katedra za turkologiju

Sažetak

Gjuro Adam Büttner, svećenik Srijemske biskupije i prvi župnik u Zemunu po oslobođenju od Turaka, porijeklom je bio Nijemac. Župničku službu u Zemunu obnašao je od 1744. do 1779. godine. Njegova rukopisna ostavština na turskom jeziku pronađena je u Dijecezanskoj knjižnici u Đakovu. Sastoji se od njemačko-turskog Rječnika (126 str.) te nekoliko sveščića i listića katekizamskog i jezikoslovnog sadržaja na turskom jeziku. U svim je tekstovima turski jezik pisan latinicom. Može se pretpotstaviti da je ova građa bila namijenjena vjersko-prosvjetnom radu, jer se Zemun tijekom Büttnerova župnikovanja nalazio na samoj granici kršćanskog svijeta i Osmanskog Carstva.

Ostavština takve vrste i tolikoga obima može se na području Hrvatske smatrati pravom rijetkošću. Ovaj je rad lingvistička analiza Büttnerova Rječnika na fonetsko-fonološkoj, morfološkoj, leksikografskoj i sintaktičkoj razini.

Poglavlja

 • 1. Uvod
 • 1.1. Opis ostavštine
 • 1.2. Latinički transkribirani tekstovi
 • 1.3. Büttner u Zemunu
 • 1.4. Mjesto i vrijeme nastanka ostavštine
 • 1.5. Kako je i zašto Büttner učio turski
 • 1.6. Kako je Büttner pisao Rječnik
 • 1.7. Transkribirani tekstovi - povijest i perspektive
 • 2. Analiza
 • 2.1. Sažetak analite Büttnerova rječnika
 • 2.2. Transkripcija
 • 2.3. Fonetsko-fonološki opis i promjene: konsonanti
 • 2.4. Fonetsko-fonološki opis i promjene: vokali
 • 2.5. Morfonologija
 • 2.6. Morfologija i sintaksa
 • 2.7. Leksikologija i koncept Rječnika
 • 2.8. Zaključak
 • 3. Summary
 • 4. Prijepis rječnika
 • 5. Prerađeni rječnik
 • 6. Kratice
 • 7. Literatura
 • 8. Prilog: ilustracije

Preuzimanja

Podaci o preuzimanjima još nisu dostupni.

Biografija autora

Marta Andrić, Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za turkologiju, hungarologiju i judaistiku, Katedra za turkologiju

Rođena je u Strizivojni kod Đakova 1977. godine. 2002. godine diplomirala je povijest, etnologiju i turkologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 2011. doktorirala je s disertacijom pod naslovom Rukopisna ostavština na turskom jeziku svećenika Gjure Adama Büttnera. Od 2004. zaposlena je na Katedri za turkologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Predaje suvremeni turski i osmanski jezik. Bavi se poviješću turskog odnosno osmanskog jezika u okviru historijske lingvistike i historijske sociolingvistike. Bavi se i književnim prevođenjem: prevela je dva romana Orhana Pamuka (Snijeg, 2006. i Tiha kuća, 2008.), sudjelovala u prijevodu Pamukova romana Zovem se Crvena (2004., s dr. sc. Ekremom Čauševićem) te 2012. uredila prijevod Pet gradova Ahmeta Hamdija Tanpınara.

 

Korice Rukopisna ostavština na turskom jeziku svećenika Gjure Adama Büttnera
Objavljeno
veljače 26, 2019
Kategorije

Details about the available publication format: PDF

PDF
ISBN-13 (15)
978-953-175-7654-6
Publication date (01)
2015

Details about the available publication format: Tiskano izdanje

Tiskano izdanje
ISBN-13 (15)
978-953-175-466-8
Date of first publication (11)
2015