Pojmovnik elementarne logike

Authors

Davor Lauc
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za filozofiju
https://orcid.org/0000-0003-4427-1796
Anamarija Banek
Tamara Tomek
Karlo Mikić

Synopsis

Ovo djelo zamišljeno je kao komad sekundarne, pomoćne literature koji pomaže u snalaženju među logičkim pojmovima, bio čitatelj logički entuzijast ili mu je logika tek djelomični suputnik tijekom obrazovanja. Uključivanje osnovnih lingvističkih elemenata za dodatno pojašnjavanje i povezivanje s engleskim terminima činilo nam se vrlo pragmatičnim, s obzirom da su prvi susreti s logičkom literaturom nerijetko obilježeni jezičnom barijerom – na koncu, svi termini nemaju doslovan prijevod, a ponekad logika nadmaši intuiciju hrvatskog jezika - engleski jezik pravi fine distinkcije između određenih logičkih i matematičkih termina. Ovim pojmovnikom nastojimo usmjeriti fokus na shvaćanje same biti pojmova umjesto na napore oko prijevodnih problema. Svaki pojam ima potenciju razviti se u rad za sebe; važno je istaknuti da ovime dajemo tek osnovni uvid, prvu pomoć prilikom razumijevanja logičkih pojmova.

Chapters

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Davor Lauc, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za filozofiju

Diplomirao je filozofiju i informacijske znanosti. Izvanredni je profesor na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Anamarija Banek

Magistrirala je filozofiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je tijekom studija radila kao demonstrator pri Katedri za logiku.

Tamara Tomek

Tamara Tomek r. Kranjčić diplomirala je filozofiju i anglistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, s naglaskom na lingvističku tematiku unutar oba okvira. Za vrijeme studija radila kao demonstrator na Katedri za logiku.

Karlo Mikić

Završava diplomski studij filozofije i informacijskih znanosti. Neko vrijeme također proveo radeći kao demonstrator na Katedri za logiku. Bavi se logikom, filozofijom logike i filozofijom jezika.

Downloads

Published

studenoga 14, 2019

Categories

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-953-175-825-3

Publication date (01)

2019