Srednjovjekovne ekonomije i hrvatska društva

Authors

Tomislav Raukar
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Synopsis

Priručnik profesora Tomislava Raukara proučava odnos srednjovjekovnih ekonomija i društva u Hrvatskoj. Knjiga se bavi pripadnicima srednjovjekovnih zajednica i njihovom svakodnevnom zbiljom, te značajkama staleža i društava kojemu pripadaju. Istovremeno takvo istraživanje srednjovjekovnih ekonomija uključuje hrvatski prostor u sustave europsko- mediteranskog svijeta i određuje njihove uzajamnosti. Predmetom knjige nije gospodarska povijest u užem smislu, nego obrađivanje djelovanja ekonomskih pojava na svakodnevni život ljudi i njihovih društava. (preuzeto s katalog.kgz.hr)

Knjiga je objavljena kao dio nakladničke cjeline Udžbenici i priručnici, Sv. III. 

Chapters

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Tomislav Raukar, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Hrvatski povjesničar (Stari Grad na Hvaru, 29. XII. 1933). God. 1956. završio je studij povijesti, hrvatskog jezika i jugoslavenske književnosti na Višoj pedagoškoj školi u Splitu. God. 1963. diplomirao je, a 1975. doktorirao povijest na Filozofskome fakultetu u Zagrebu gdje radi od 1963., od 1985. kao redoviti profesor na Katedri za hrvatsku povijest. Od 1988. predaje hrvatsku povijest u razvijenome i kasnome srednjem vijeku, a 1993–2004. bio je predstojnik Katedre za hrvatsku povijest. Od 1997. redoviti član HAZU. Voditelj je i suradnik na više znanstvenih projekata te urednik i član uredništva nekoliko časopisa (1985–94. član uredništva Historijskog zbornika, od 2001. glavni urednik Starina HAZU). Tijekom 1970-ih i 1980-ih obavio je niz istraživanja u hrvatskim i talijanskim arhivima (Zadar, Dubrovnik, Venecija, Ancona, Bari), gdje je posebice istraživao bilježničku građu. Oslanjajući se na metodologiju francuskih analista i prateći suvremene tokove europske, posebice talijanske i francuske medievistike, znatno je pridonio modernizaciji proučavanja hrvatskoga srednjovjekovlja. Posebice je vrijedan njegov doprinos proučavanju društvenih struktura i gospodarskog kretanja u urbanim i ruralnim sredinama Hrvatske u razvijenom i kasnome srednjem vijeku te komparativnomu proučavanju komuna na hrvatskoj i talijanskoj obali Jadrana. U hrvatsku historiografiju uveo je zapostavljene istraživačke teme, kao što su povijest svakodnevnoga života, mentaliteta i pobožnosti. Djela: Zadar u XV. stoljeću: ekonomski razvoj i društveni odnosi (1977), Zadar pod mletačkom upravom 1409–1797 (1987., koautor), Hrvatsko srednjovjekovlje: prostor, ljudi, ideje (1997), Seljak i plemić hrvatskoga srednjovjekovlja (2002), Srednjovjekovne ekonomije i hrvatska društva (2003), Studije o Dalmaciji u srednjem vijeku (2007). God. 2005. objavljen je Raukarov zbornik s nizom priloga suvremenih povjesničara.

Downloads

Published

travnja 15, 2020

Details about the available publication format: PDF

PDF

Publication date (01)

2020

Publication date of print counterpart (19)

2003

Details about the available publication format: Tiskano izdanje

Tiskano izdanje

ISBN-13 (15)

953-175-194-3

Date of first publication (11)

2003