Сопоставительная фонетика русского и хорватского языков = Poredbena fonetika ruskoga i hrvatskoga jezika

Authors

Željka Čelić
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
https://orcid.org/0000-0003-3016-5431

Synopsis

Poredbena fonetika ruskoga i hrvatskoga jezika tematikom je, načinom i razinom obrade prvenstveno namijenjena studentima ruskoga jezika Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Knjiga je pisana dvojezično, ruskim i hrvatskim jezikom. Obrađuje ruski standardni suvremeni jezik i hrvatski standardni suvremeni jezik te sastavnice hrvatskoga jezika – čakavski i kajkavski, s njihovim posebnostima u odnosu na štokavski, a najčešće podudarnostima s ruskim jezikom.

Knjiga je podijeljena u dva dijela. U prvome se dijelu razrađuju teorijski problemi fonetike kao discipline i glasovni sustav, najprije ruskoga jezika, zatim hrvatskoga u usporedbi s trima komponentama hrvatskoga jezika.

Drugi dio obrađuje povijesni razvoj lingvističke misli od predznanstvenoga razdoblja do oblikovanja samostalne znanstvene discipline, fonetike u ruskome carskome, zatim sovjetskome te suvremenome ruskome jezikoslovlju.

Treći dio predstavlja vježbenica, sadržaj koje čine zadaci oblikovani prema potrebama i teškoćama s kojima se susreću studenti pri usvajanju, prvenstveno izgovora ruskoga jezika te bilježenju karakteristika ruskoga jezika na pismu.

Chapters

  • 1. Первая часть / Prvi dio – Учебник
  • 2. Вторая часть – Из истории развития фонетики и фонологии в России и Советском Союзе / Drugi dio – Iz povijesti razvoja fonetike i fonologije u Rusiji i Sovjetskom savezu
  • 3. Третья часть – Пособие с упражнениями / Treći dio – Vježbenica za izgovor ruskoga jezika i transkripciju

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Željka Čelić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Željka Čelić (Zagreb, 1974). Diplomirala je ruski jezik i književnost te latinski jezik i rimsku književnost na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1998). Od 2001 g. zaposlena je na Katedri za ruski jezik Odsjeka za istočnoslavenske jezike kao mlađi asistent, od 2003 kao asistent, od 2008 kao viši asistent, od 2011 kao docent, od 2017 kao izvanredni profesor.

2003. obranila je kvalifikacijsku radnju Doktorskoga studija lingvistike Filozofskoga fakulteta u Zagrebu (tema: Ruska lingvistička terminologija).

2008. obranila je doktorsku disertaciju Latinski metajezik – matrix slavenskih gramatika. Utjecaj latinskoga na hrvatski i istočnoslavenske jezike, prikazan jezičnim nazivljem, opisom glasova i oblika u hrvatskome i istočnoslavenskim jezicima.

2009. promaknuta je u majstorsko karate-do zvanje 1. Dan (HKS, br. certifikata: 0089-2009). 

2011. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Katedri za ruski jezik.

2017. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora na Katedri za ruski jezik.

Downloads

Published

travnja 30, 2020

Details about the available publication format: PDF

PDF

Publication date (01)

2020

Publication date of print counterpart (19)

2013

Details about the available publication format: Tiskano izdanje

Tiskano izdanje

ISBN-13 (15)

978-953-175-471-2

Date of first publication (11)

2013