Fonetska njega glasa i izgovora

Authors

Gordana Varošanec-Škarić
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Synopsis

Knjiga je namijenjena studentima fonetike, ali i svim stručnjacima koji se bave glasom kao i govornim profesionalcima. Knjiga donosi savjete za njegu glasa i izgovora te daje opis praktičnih vježbi za njegu glasa i izgovora - fonetske vježbe za glas i izgovor. Također opisu holističku i akcentnu metodu njege glasa. Važan dio knjige predstavlja opis fonetskoga statusa. Na temelju znanstvenih istraživanja iznose se referentne vrijednosti i kriteriji o tome što je primjeren tempo, kakva je primjerena glasnoća govora, što je loša, srednja, dobra ili izvrsna govorna glatkoća te kako se ona mjeri, koje su karakteristike ugodnoga glasa, kakva je poželjna, a kakva nepoželjna glasova kvaliteta.Detaljno su opisane i IPA simbolima označene sve kategorije protokola vokalnog profila u kliničkoj fonetici. Uz to, opisuje se i protokol promuklih glasova.

Chapters

 • Sadržaj
 • Predgovor
 • I. UVOD
 • I.1. Tradicija pedagogije i njege glasa u antičkoj Grčkoj
 • I.2. Rimski govornici i autori – Ciceron i Kvintilijan
 • I.3. Kratak osvrt na značenje retorike u Srednjem vijeku i Renesansi
 • I.4. Suvremena njega glasa
 • II. SVRHOVITOST VJEŽBI ZA GLAS
 • II.1. Svrha i učinkovitost fonetskih terapeutskih metoda u vježbanju glasa
 • III. PODRUČJE NJEGE GLASA
 • III.1. Značenje zlouporabe i odmora glasa
 • III.2. Čimbenici kulture njege glasa
 • IV. SAVJETI O NJEZI GLASA
 • IV.1. Strah od nastupa i izbjegavanje stresa
 • IV.2. Savjeti za smanjivanje straha od nastupa
 • IV.3. Životne navike
 • V. UTJECAJ PROSTORA NA GLAS
 • V.1. Arhitektura prostora
 • V.2. Proksemika – udaljenosti, smjer i pozicije
 • VI. VJEŽBE ZA GLAS I IZGOVOR
 • VI.1. Fonetske vježbe za glas i izgovor (FVGI)
 • VI.2. Fonetska akcentna metoda (AM)
 • VI.3. Ostale vježbe u pedagogiji glasa vokalnih profesionalaca
 • VII. FONETSKI STATUS
 • VII.1. Vrijednosno određenje glasa i glavna mjesta impostacije glasa
 • VII.2. Protokol fonetskoga statusa govorne izvedbe
 • VII.3. Usporedba protokola vokalnih profila
 • VIII. ZNAČENJE NJEGE GLASA I ANAMNEZA GLASA ZA GOVORNE PROFESIONALCE
 • VIII.1. Upitnik o anamnezi glasa
 • VIII.2. Usporedba glasa između skupina budućih vokalnih profesionalaca i neprofesionalaca
 • IX. POSTUPCI U MJERENJU ZVUČNIH OSOBINA GLASOVE KVALITETE VOKALNIH PROFESIONALACA I NEPROFESIONALACA
 • IX.1. Akustički postupci
 • IX.2. Akustičke mjere na temelju fonacije
 • X. METODIKA RADA NA DIKCIJI VOKALNIH PROFESIONALACA
 • X.1. Samoglasnička i suglasnička dikcija
 • X.2. Naglasci
 • X.3. Pjevačka dikcija
 • REFERENCIJE
 • KAZALO

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Gordana Varošanec-Škarić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić, redovita je profesorica u trajnom zvanju na Odsjeku za fonetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je smjer dramaturgije na Akademiji za kazalište, film i televiziju u Zagrebu. Također je diplomirala komparativnu književnost i fonetiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i stekla naziv profesora komparativne književnosti i fonetike. Magistrirala je 1993. na Zajedničkom postdiplomskom studiju informacijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu na smjeru komunikologije. Doktorat znanosti stekla je na Filozofskom fakultetu Sv. u Zagrebu 1998. iz područja humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje (Zvučne osobine ugode glasa). Do sada je objavila nekoliko znanstvenih knjiga i udžbenika relevantnih za područje estetske i akustičke fonetike, njege glasa (Timbar; Fonetska njega glasa i izgovora), forenzične fonetike (Forenzična fonetika) te brojne znanstvene radove. Sudjelovala je na više od 30 znanstvenih konferencija, od čega je na nekoliko bila uvodni plenarni predavač. Od 1986. surađivala je na projektu “Priručnik standardne hrvatske prozodije” na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Samostalno je vodila tri znanstvena projekata koje je financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, te sedam potpora (Sveučilište u Zagrebu) iz područja forenzične fonetike. Od 1998. do 2003. bila je članica međunarodnoga bilateralnoga znanstveno istraživačkog projekta, a od 2018. međunarodnog projekta EU. Bila je i voditeljica projekta VOC-COM, koji je financiran iz sredstava EU.

Downloads

Published

svibnja 8, 2020

Categories

Details about the available publication format: PDF

PDF

Publication date (01)

2020

Publication date of print counterpart (19)

2010

Details about the available publication format: Tiskano izdanje

Tiskano izdanje

ISBN-13 (15)

978-953-175-372-2

Date of first publication (11)

2010