Nastava stranih jezika struke na Sveučilištu u Zagrebu i sveučilištima Crne Gore: zbornik radova s okruglog stola

Authors

Ana Matijević (ed)
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Jasna Ćirić (ed)
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Synopsis

Okrugli stol Nastava stranih jezika struke na Sveučilištu u Zagrebu i sveučilištima Crne Gore održan  je  2.  veljače  2022.  godine  u  sklopu  Erasmus+  projekta  za  jačanje  kapaciteta  u  visokom obrazovanju Reforming  Foreign  Languages  in  Academia  in  Montenegro–  ReFLAME    (2019. – 2022.).

Svrha  i  cilj  projekta jest jačanje  kapaciteta  crnogorskih  sveučilišta  u  ponudi  moderne i  tržišno  orijentirane  nastave  stranih  jezika  struke,  reforma  nastave  stranih  jezika  struke  na  tri crnogorska sveučilišta te odgovor na sve veću potražnju znanja stranih jezika i korištenja stečenih jezičnih vještina u radnim okruženjima.

U  okviru  studijskog  posjeta  nastavnika s Univerziteta Crne Gore, Univerziteta Donja Gorica i Univerziteta Mediteran Sveučilištu u Zagrebu,  okrugli stol zamišljen je kao platforma za razmjenu informacija o razvoju i aktualnom stanju nastave stranog jezika na Sveučilištu u Zagrebu te sveučilištima u Crnoj Gori, kao i mjesto promišljanja i rasprave o važnosti nastave stranog jezika u visokoškolskom obrazovanju.

Chapters

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Ana Matijević, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Ana Matijević rođena je u Zagrebu, diplomirala je 2002. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu španjolski jezik i književnost te latinski jezik i književnost. Trenutačno je zaposlena u Centru za strane jezike Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u nastavnom zvanju višeg predavača.

Od završetka studija neprekidno se stručno usavršava u zemlji i inozemstvu, pohađajući seminare i radionice vezane uz metodiku nastave jezika. Posljednjih desetak godina istražuje uporabu novih tehnologija u nastavi jezika te kao članica hrvatskog tima osvaja treću nagradu na međunarodnom natjecanju u izradi aplikacije za učenje engleskog jezika Social Responsibility through English Language Learning Mobile Application Learnathon održanom u Budimpešti 2015. godine.

Objavila je petnaest prijevoda književnih i neknjiževnih djela sa španjolskog jezika od kojih se posebno ističu prijevodi španjolskih klasika kao što su Miguel de Unamuno, Ramón de Valle – Inclán, Benito Pérez Galdós i Emilia Pardo Bazán.    

Od 2019. do polovice 2023. godine voditeljica je Erasmus+ projekta ReFLAME Reforming Foreign Languages in Academia in Montenegro u kojem je Sveučilište u Zagrebu jedan od partnera, a koordinator Univerzitet Crne Gore. U sklopu projekta održala je niz edukacija za sveučilišne nastavnike stranog jezika u Crnoj Gori, sudjelovala u savjetodavnim aktivnostima, te u organizaciji okruglog stola prilikom posjeta nastavnika s crnogorskih sveučilišta Sveučilištu u Zagrebu.

Jasna Ćirić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Jasna Ćirić, rođena u Doboju, BiH, diplomirala je 1988. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu francuski jezik i književnost i talijanski jezik i književnost. Radi u nastavnom zvanju višeg predavača u Centru za strane jezike Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Stručno se usavršava na seminarima i radionicama vezanima uz metodiku nastave stranih jezika. Objavljuje stručne članke i drži izlaganja na stručnim skupovima i konferencijama u Hrvatskoj i inozemstvu, pri čemu poseban naglasak daje implementaciji književnog teksta i filma u nastavi francuskog jezika za akademske potrebe.

Od 2019. do polovice 2023. godine sudjeluje u Erasmus + projektu ReFLAME Reforming Foreign Languages in Academia in Montenegro. Član je organizacijskog odbora okruglog stola Nastava stranih jezika struke na Sveučilištu u Zagrebu i sveučilištima Crne Gore održanog na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u veljači 2022. godine.

Downloads

Published

lipnja 21, 2023

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-953-379-087-9

Publication date (01)

2023