Između individualnog i kolektivnog iskustva: Prvi svjetski rat u rumunjskom romanu

Authors

Ivana Olujić
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
https://orcid.org/0000-0002-7399-4240

Synopsis

Prvi svjetski rat zahvatio je gotovo cijelu Europu i bio je prvi sukob takvih razmjera u povijesti. Njegov završetak donio je značajne promjene u gospodarskim odnosima na svjetskoj razini, ostavio je neizbrisiv demografski trag i, omogućivši stvaranje novih država, promijenio geografsku kartu zahvaćenog prostora. Trauma rata našla je svoj odraz i u suvremenom romanu relativno brzo nakon događaja. Pisanje o ratnim zbivanjima, osobito dok su sjećanja na njih u svijesti čitatelja još svježa, nosi sa sobom veliku odgovornost koju mogu ponijeti samo veliki pisci. Zato su za pobliži prikaz u ovoj knjizi odabrana tri kanonska romana nastala u prva dva desetljeća nakon rata: "Šuma obješenih" Liviua Rebreanua (1922.), "Zmaj" Hortensije Papadat-Bengescu (1923.) i "Posljednja noć ljubavi, prva noć rata" Camila Petrescua (1930.). Svima im je zajednička tema Prvi svjetski rat, ali svatko od troje autora temi pristupa s različitim iskustvima, gradi drukčiju strukturu i bira različite narativne tehnike. Čitatelju se time otvaraju tri različita pogleda na Rumunjsku i ratna zbivanja.

Chapters

 • Uvod
 • Rumunjska u Prvom svjetskom ratu
 • Ratni roman međuratnoga razdoblja u rumunjskoj književnosti
 • Teorijska polazišta
 • Književni kontekst – polemika „Zašto nemamo roman?“ u rumunjskom međuraću
 • Šuma obješenih, Zmaj, Posljednja noć ljubavi, prva noć rata – opća obilježja
 • Prvi svjetski rat i rumunjski moderni roman
 • Govoriti o ratu
 • Zaključci
 • Životopisi autora
 • Izvori i literatura
 • Summary
 • Rezumat

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Ivana Olujić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Ivana Olujić rođena je 1976. u Sinju. Osnovnu i srednju školu pohađala je u Splitu. 1995. upisala se na dvopredmetni studij povijesti i hrvatskoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studija pohađala je fakultativni tečaj rumunjskoga jezika te ljetne škole rumunjskoga jezika i kulture. Naslov doktora znanosti stekla je 2012., obranivši doktorsku radnju “Posljednja noć ljubavi, prva noć rata Camila Petrescua u usporedbi s Gigom Barićevom Milana Begovića”. Od 2004. godine zaposlena je na Filozofskom fakultetu, na Katedri za rumunjski jezik i književnost. Od 2022. u zvanju je izvanredne profesorice. Akademsku godinu 2006./2007. provela je u Bukureštu, kao lektorica hrvatskoga jezika na Filološkom fakultetu Sveučilišta u Bukureštu. Aktivno prevodi književnost, najvećim dijelom suvremenu. Redovito sudjeluje na znanstvenim skupovima i objavljuje znanstvene radove. Od 2021. voditeljica je institucijskog projekta Kajkavci i Šokci u rumunjskom Banatu.

Downloads

Published

prosinca 7, 2023

Categories

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-953-175-915-1

Publication date (01)

2023