Suvremeni pristupi u izučavanju japanskog jezika i kulture : Zbornik radova povodom obilježavanja 20 godina Katedre za japanologiju Odsjeka za indologiju i dalekoistočne studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Authors

Iva Lakić Parać (ed)
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije, Katedra za japanologiju

Synopsis

Zbornik radova “Suvremeni pristupi u izučavanju japanskog jezika i kulture” nastao je kao rezultat želje za obilježavanjem 20. obljetnice Katedre za japanologiju i pokretanja novog prijediplomskog i diplomskog studijskog programa japanologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Zbornikom želimo predstaviti kratku povijest naše katedre, njezinu buduću misiju u okviru novih studijskih programa te radove naših nastavnika i studenata, kao i profesora drugih sveučilišta koji su svih ovih godina nesebično pomagali u razvoju naše katedre.

Zbornik čine dvije tematske cjeline. U prvoj se iz različitih metodoloških perspektiva analizira japansko kulturno nasljeđe u kontekstu suvremenih znanstveno-nastavnih pristupa. Predstavljeno je deset radova koji pokrivaju sva područja zastupljena dosadašnjim programom slobodnog studija japanologije: japansku književnost, povijest, suvremeno japansko društvo, religije te japansku lingvistiku. Radovi su napisani na tri jezika koja se koriste u našoj nastavnoj praksi: japanskom, engleskom i hrvatskom. U drugoj su cjelini predstavljeni studentski prijevodi japanskih narodnih priča i kratkih pripovijetki u dvojezičnom formatu. 

Chapters

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Iva Lakić Parać, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije, Katedra za japanologiju

Docentica je na Odsjeku za indologiju i dalekoistočne studije i predstojnica Katedre za japanologiju. Diplomirala je 2003. godine završivši studij japanskog jezika i kulture na Sveučilištu Ca’Foscari u Veneciji. Magistrirala je 2008. godine na Sveučilištu Tsukuba u Japanu s temom  原田泰治の絵に見られる日本年中行事 (Japanske godišnje svetkovine u djelima Harade Taijija). Kao stipendistica japanske vlade je dvije godine (2003-2005) provela na dvogodišnjem studijskom usavršavanju na Sveučilištu Geidai u Tokyu. Na Katedri za japanologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu zaposlena je od 2008. godine. Doktorirala je na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju istog fakulteta 2017. godine disertacijom „Prožimanje japanskih religijskih tradicija na primjeru bodhisatve Jizoa“ a u znanstveno-nastavno zvanje docentice izabrana je 2022. godine.

Član je Hrvatskog društva učitelja japanskog jezika i redovno sudjeluje u organizaciji i provedbi Natjecanja u govorništvu na japanskom jeziku koje se već 20 godina održava u organizaciji Veleposlanstva Japana i Filozofskog fakulteta u Zagrebu. U više je navrata sudjelovala na stipendiranim edukacijama za nastavnike japanskog jezika u organizaciji Japanske fondacije. Područja znanstvenoga interesa su joj japanska religioznost u suvremenom kontekstu, klasična japansku književnost te recepcija i interpretacija japanske kulture u Hrvatskoj.

Downloads

Published

prosinca 18, 2023

Categories

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-953-379-131-9

Publication date (01)

2023