Psiholingvistički pogled na ovladavanje engleskim i ruskim leksikom u okvirima individualne višejezičnosti

Authors

Marina Jajić Novogradec
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
https://orcid.org/0000-0002-8322-8988

Synopsis

Sveučilišni udžbenik Psiholingvistički pogled na ovladavanje engleskim i ruskim leksikom u okvirima individualne višejezičnosti namijenjen je prvenstveno studentima engleskoga jezika i književnosti i ruskoga jezika i književnosti na diplomskom studiju nastavničkog smjera Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sastoji se od osam poglavlja koja su strukturirana tako da su na početku svakog poglavlja iskazani ishodi učenja te ključne riječi. Na kraju poglavlja su zadaci za vježbu i provjeru znanja, dodatna literatura za one koji žele znati više o pojedinoj temi i zaključne napomene.Teme poglavlja pokrivaju sadržaj metodičkih kolegija koji se bave ovladavanjem inim jezikom na diplomskom studiju nastavničkog smjera i relevantne su za nastavu engleskog i ruskog jezika u Hrvatskoj. Nakon osmog poglavlja slijedi  hrvatsko-englesko-ruski rječnik pojmova iz područja OVIJ-a i glotodidaktike čija je namjena pomoći studentima u ovladavanju stručnim nazivljem na engleskom i ruskom jeziku.

Knjiga je objavljena u nizu Manualia universitatis studiorum Zagrabiensis – Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu.

Chapters

 • Predgovor
 • 1. Uvod
 • 2. Međujezični utjecaji u ovladavanju inim jezikom
 • 3. Ovladavanje leksikom
 • 4. Čimbenici koji uvjetuju pojavu međuleksičkih interakcija
 • 5. Individualna višejezičnost
 • 6. Metodološki pristupi u ispitivanju leksika u okvirima individualne višejezičnosti
 • 7. Ovladavanje engleskim i ruskim jezikom
 • 8. Pregled provedenih istraživanja u ovladavanju engleskim i ruskim leksikom
 • Zaključne napomene
 • Hrvatsko-englesko-ruski rječnik pojmova iz područja OVIJ-a i glotodidaktike
 • Summary
 • Peзюмé
 • Literatura
 • Dokumenti
 • Udžbenici korišteni u istraživanju
 • Popis tablica i slika

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Marina Jajić Novogradec, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Marina Jajić Novogradec rođena je 1979. godine u Virovitici. Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je engleski jezik i književnost i ruski jezik i književnost. 2017. godine stekla je akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, znanstvenoga polja filologije. Od 2014. godine zaposlena je na Katedri za ruski jezik Odsjeka za istočnoslavenske jezike i književnosti kao asistentica, a od 2020. godine kao viša asistentica. 2019. godine izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenim polju filologija (grana slavistika). Na diplomskom studiju nastavničkog smjera Odsjeka za istočnoslavenske jezike i književnosti (Katedra za ruski jezik i Katedra za ukrajinski jezik i književnost) i Odsjeka za zapadnoslavenske jezike i književnosti (Katedra za češki jezik i književnost i Katedra za slovački jezik i književnost) izvodi nastavu iz kolegija: Glotodidaktika, Usvajanje stranoga jezika, Metodika nastave ruskoga jezika, Metodika nastave slavenskih jezika, Metodika nastave ukrajinskoga jezika. Suautorica je Rusko-slovenskog kolokacijskog slovara za začetnike (suautorice: Irina Makarova Tominec, Neža Zupančić Logar i Svetlana Smirnova, Amebis d.o.o., Kamnik, 2019). Glavna područja njenog istraživačkog interesa su ovladavanje inim jezikom, poučavanje engleskog i ruskog kao stranih jezika, individualna višejezičnost, psiholingvistički aspekti ovladavanja inim jezikom.

Downloads

Published

veljače 12, 2024

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-953-379-141-8

Publication date (01)

2024