Interkulturne studije i ogledi: međuknjiževna čitanja, mentorstva

Authors

Zvonko Kovač
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti

Synopsis

Osim metodologijskog uvoda i teorijsko-povijesnih nagovora na nove pristupe, autor u prvom poglavlju knjige Prolegomena, nagovori problematizira pitanje kanonskih autora "u regiji", sukladno svom pristupu razrješava pitanja bosanske književnosti, ali otvara i nove mogućnosti interkulturnoga proučavanja južnoslavenskih književnosti, posebno u kontekstu odnosa (inozemne) slavistike i interdisciplinarnosti. Drugo poglavlje, Nomadi i голубушке, antipodi govori o narativima ljubavi i prijateljstva u autora tzv. dvojne pripadnosti, tumači aspekte modernizacije u Andrićevu djelu, razvrgava tradicionalnu antipodnu vezu Andrića i Krleže te u ključu razvijenoga modernizma (avangarde) uspostavlja novu antipodnu konstelaciju Krleže i Crnjanskoga. I treće poglavlje Intelektualci umjetnici, međukulturni pisci - u aspektu njihove ratne lirike, odnosno u semantici prostora Panonije ‒ nastavlja istraživanje u ključu nove antipodne konstrukcije, da bi se zaključilo velikim poredbenim istraživanjem lika intelektualca-umjetnika u južnoslavenskim književnostima, razlaganjem Šalamunova pjesništva, kao i afirmacijom svojevrsnih međuknjiževnih pisaca poput Mirka Kovača, Josipa Ostija i drugih hrvatskih i raznih priseljenih pisaca u Sloveniji. Četvrto poglavlje Interkulturne monografije, mentorstva donosi deset ogleda o doktoratima vrlo velikoga raspona u temama, od multimedijalnosti Džumhurova putopisa i prostorne dimenzije opusa Irfana Horozovića, interkulturne konstelacije opusa Meše Selimovića, sarajevske ratne priče, preko usustavljenja tipologije stranaca i reprezentacije prošlosti u slovenskoj književnosti, pretraživanja hrvatske književnosti na internetskim stranicama srednjoeuropskih zemalja te afirmacije humora u romanima razdoblja tranzicije, do interkulturne studije o demonima južnoslavenske avangarde te rasprave o poetici žrtvovanja u bugarskoj tzv. septembarskoj književnosti itd. (Josip Užarević)

 

Chapters

 • Kazalo
 • 1. Prolegomena, nagovori
 • Umjesto predgovora
  Interkulturna povijest književnosti – Eko-kulturni identitet južnoslavenskih književosti
 • Kanon u „međuknjiževnim zajednicama“, interkulturna povijest književnosti (u tezama)
 • Kanonski tekstovi i interkulturni pisci „u regiji“
 • Bosanska (i) međukulturna književnost
 • Nove mogućnosti interkulturnoga proučavanja južnoslavenskih književnosti
 • Slavistika i interdisciplinarna solidarnost
 • 2. Nomadi i голубушке, antipodi
 • Nomadi i голубушке - Interkulturni aspekti ljubavne novelistike u autora "dvojne pripadnosti"
 • Naracije o ljubavi i prijateljstvu u Selimovićevim prozama
 • Andrićeve dijaloške naracije o modernizaciji
 • Crnjanski i Krleža kao antipodi, pisci i rat
 • 3. Intelektualci-umjetnici, međukulturni pisci
 • Crnjanski i Krleža – njihova ratna lirika, Panonija
 • Tumačenje i prikazivanje intelektualaca-umjetnika
 • Doba od kojega smo se udaljili?
 • Šalamunova neoavangarda
 • Nova međukulturna književnost?
 • 4. P.S. Interkulturne monografije, mentorstva
 • Međuknjiževno čitanje, nove interkulturne studije
 • Popis objavljenih radova uvrštenih u knjigu
 • Bilješka o autoru

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Zvonko Kovač, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti

Zvonko Kovač je gimnaziju završio u Čakovcu, a diplomirao, magistrirao i doktorirao na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Osim u svojstvu nastavnika u svim zvanjima, na matičnom je fakultetu djelovao kao voditelj južnoslavističkih katedri, suosnivatelj studija južne slavistike te kao pročelnik Odsjeka za slavenske jezike i književnosti i pročelnik Odsjeka za južnoslavenske jezike i književnosti; sada je predstojnik Katedre za poredbenu povijest južnoslavenskih jezika i književnosti i član Katedre za slovenski jezik i književnost. Bio je na istraživačkim stipendijama A. von Humboldt, Basileus i dr. Na novom studiju južne slavistike, kao i na zagrebačkom doktorskom studiju, uz predavanja iz poredbeno-južnoslavističke problematike i interkulturne povijesti književnosti, redovito održava nastavu iz novije slovenske te suvremene bosanske i južnoslavenske međukulturne književnosti. Bio je ili aktivan je mentor za 5 završena znanstvena magisterija, 12 završenih doktorata (jednom inozemnom kao komentor) i 4 doktorata u izradi te za više desetaka diplomskih radova. Povremeno je predavao i na drugim sveučilištima u zemlji i inozemstvu (najviše na lektoratu u Göttingenu te na Rijeci), a u posljednje doba surađuje sa slavističkim središtima u Ljubljani, Mariboru, Novom Sadu, Hamburgu, Halleu, Jeni, Baselu, Kopru, i dr. U svojim istraživanjima, osim pojedinačnim piscima iz južnoslavenskih književnosti, posebno se bavio pitanjima interpretacije književnosti i esejistike, metodologijom  povijesti književnosti, međuknjiževnom kritikom i sl. Bio je voditelj više znanstvenih projekata, a sudjelovao je na preko stotinu međunarodnih i domaćih simpozija. Uredničke poslove obavljao je ili obavlja suuređivanjem zbornika znanstvenih radova Poezija Tomaža Šalamuna, Jezik književnosti, znanosti i medija, Prvi hrvatsko-bugarski slavistički susret, kao i u časopisima Filološke studije, Kaj, Kolo, Poznańskie Studia Slawistyczne, bio je recenzent ili član organizacijskih ili programskih odbora mnogih simpozija i izdanja. Piše i objavljuje književnu kritiku i poeziju od studentskih dana. Autor je nekoliko autorskih knjiga, odnosno više desetaka znanstvenih rasprava i stručno-kritičkih članaka.

 

ZNANSTVENI I STRUČNI RADOVI OBJAVLJENI U KNJIGAMA

1. Interpretacijski kontekst, ICR, Rijeka: Izdavački centar Rijeka, 1987.

2. Kritika knjigoslovlja i druge kritike, Osijek: Revija, 1987.

3. a) Poetika Miloša Crnjanskog, Rijeka: Izdavački centar, 1988.

    b) Поетика Милоша Црњанског, Београд: Службени гласник, 2012.

4. а) Poredbena i/ili interkulturna povijest književnosti, Zagreb: Biblioteka književne smotre, 2001.

    b) Međuknjiževne rasprave. Poredbena i/ili interkulturna povijest književnosti (bitno prošireno i izmijenjeno izdanje),  Beograd: Službeni glasnik 2011. 

5. Raznoliko pjesništvo. Književno-kritičke zabilješke (1975-1978), Mala knjižnica DKH, Zagreb, 2003. 

6. Međuknjiževna tumačenja, Zagreb: Biblioteka književne smotre, 2005. 

7. Domovinski eseji, Čakovec: Insula, 2009.

8. Interkulturne studije i ogledi, Zagreb: FF press, 2016.

9. Međujezična razlaganja, Čakovec: Biblioteka Insula, 2018. 

 

Downloads

Published

ožujka 7, 2019

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-953-175-756-0

Date of first publication (11)

2019

Details about the available publication format: Tiskano izdanje

Tiskano izdanje

ISBN-13 (15)

978-953-175-565-8

Date of first publication (11)

2016

Physical Dimensions