Historijska gramatika ukrajinskog jezika = Iсторична граматика української мови. 1

Authors

Oksana Timko Ðitko
Odsjek za istočnoslavenske jezike i književnosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
https://orcid.org/0000-0003-3815-8893
Julia Jusyp Jakymovič
Katedra za slovački jezik i književnost, Filološki fakultet Sveučilišta u Užgorodu, Ukrajina
https://orcid.org/0000-0002-0887-3151

Synopsis

U udžbeniku je kronološki predstavljen razvoj ukrajinskog jezika na fonološkoj razini. Kreće se od raspada praslavenskog jezika te se u deset poglavlja prate promjene na osnovi kojih je nastao ukrajinski jezik.

U početnom dijelu, definirajući procese raspada praslavenske zajednice autorice prate suvremene ukrajinističke kronologizacije. Sve fonološke promjene, osobina karakterističnih za ukrajinski jezik, no prisutnih i u govorima slavenskih plemena koja su se našla na teritoriju današnje Ukrajine, autorice su podijelile na nekoliko kronoloških skupina: općeslavenske, istočnoslavenske, staroukrajinske, ukrajinske. Ovisno o razini promjena, navode se i paralele s drugim slavenskim jezicima. To se prije svega tiče općeslavenske razine gdje autorice navode rezultate promjena u svakoj od slavenskih jezičnih skupina, no često ih prate i na primjeru promjena unutar dijalekata ukrajinskog jezika, tj. navode reflekse u pojedinim dijalektima.

Cilj je ovog udžbenika približiti studentima fonetske procese i promjene koje su stvorile suvremeni ukrajinski jezik onakvim kakav je on danas.

Knjiga je objavljena kao dio nakladničke cjeline Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis.

Chapters

 • Uvodna riječ
 • 1. Вступ
 • 2. Становлення фонетичної системи української мови
 • 3. Система приголосних
 • 4. Пом’якшення приголосних з *j
 • 5. Зaкон відкритого складу
 • 6. Перехiднi пом'якшення
 • 7. Чергування голосних та приголосних
 • 8. Фонетична система протоукраїнської мови раннього періоду (VІ–ХІ ст.)
 • 9. Фонетична система давньоукраїнської мови Київської доби (від середини XI ст. до XIV ст.)
 • 10. Звукові зміни української мови
 • Список умовних скорочень
 • Словничок основних понять = Rječnik osnovnih pojmova
 • Рекомендована література до курсу

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Oksana Timko Ðitko, Odsjek za istočnoslavenske jezike i književnosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Oksana Timko Đitko je 1992. godine diplomirala je opću lingvistiku i fonetiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1992. do 1997. bila je na postdiplomskom studiju u Užgorodu, Ukrajina, gdje je 1997. obranila magisterij „Botanička i zoološka leksika bačkih Rusina“.
Od 2001. godine zaposlena je na Katedri za ukrajinski jezik i književnost gdje je 2006. g. obranila doktorsku radnju „Glagolske kategorije u ukrajinskom i hrvatskom jeziku“.
Područja bavljenja su: dijalektologija, rusinski jezik, morfologija, povijest jezika.

Julia Jusyp Jakymovič, Katedra za slovački jezik i književnost, Filološki fakultet Sveučilišta u Užgorodu, Ukrajina

Rođena je 17. siječnja 1961. godine u s. Ruske Pole, Zakarpatska oblast, Ukrajina.
Godine 1983. završila je Filološki fakultet i upisala postdiplomski studij. Pod mentorstvom prof. J. Dzenzeljivskog 1989. g. obranila je rad „Struktura onomatopeja i njihovih izvedenica u ukrajinskim govorima Karpata“. Te je primljena na mjesto predavača na Katedri opće i slavenske lingvistike. Od 1993. g. je docentica, a kad je 1995. godine katedra preimenovana u Katedru slovačke filologije, ostaje raditi na novoj katedri.
Julia Jusyp Jakymovič završava rad na doktorskoj disertaciji „Lingvalizacija slavenskog zvučnog prostora u umjetničkom poetskom tekstu perioda književnog modernizma kraja XIX – početka XX st.“.
Ima 115 publikacija znanstvenog i stručnog karaktera. Autorica je sedam udžbenika i dvije monografije. Sudjeluje u radu međunarodnih i ukrajinskih konferencija.
Područja znanstvenog interesa su: ukrajinski jezik, češki jezik, staroslavenski jezik, poredbena analiza slavenskih jezika, historijska gramatika.

Downloads

Published

travnja 10, 2020

Details about the available publication format: PDF

PDF

Publication date (01)

2020

Publication date of print counterpart (19)

2017

Details about the available publication format: Tiskano izdanje

Tiskano izdanje

ISBN-13 (15)

978-953-175-566-5

Date of first publication (11)

2017